showimage.jpgبه نقل از روزنامه کیهان مورخه روز چهارشنبه ۵ اردیبشهت ، دو دستگاه پژو مدل ۸۳ و ۸۴ در اهواز و بروجرد دچار آتش سوزی شدند.

بر اساس این گزارش یک دستگاه پژو ۴۰۵ عصر روز دوشنبه در یکی از جایگاه های پمپ بنزین اهواز دچار آتش سوزی شد.

راننده خودرو درباره چگونگی آتش سوزی گفت:ساعت ۱۵ در هنگام زدن بنزین ،خودرو آتش گرفت که متاسفانه به دلیل پر نبودن هیچ یک از کپسول های آتش نشانی موجود در جایگاه ،ماشین را از پمپ بنزین خارج کردیم و تا آمدن ماشین های آتش نشانی خودرو به کلی آتش گرفت.

وی در ادامه افزود:پس از فراخوان شرکت ایران خودرو،ماشین را دوباره برای معاینه فنی به نمایندگی برده بودم که پس از معاینه اعلام شد که خودرو هیچ گونه نقص فنی ندارد.

این گزارش حاکی است صبح روزسه شنبه نیز در خیابان آیت الله کاشانی بروجرد یک دستگاه پژو جی ال ایکس ۴۰۵ مدل ۸۴ به شماره ۴۵۷ الف ۱۹ ایران ۲۲ از ناحیه موتور آتش گرفت و دچار خسارت شد.