یکی از مجهز ترین اتوبوسهای مسافرتی دنیا میباشد که تمامی امکانات مورد نیاز سفر را در خود جای داده ...شما دیگر در داخل این اتوبوس نیاز به هتل یا مسافرخانه ای ندارید چون شما در یک اتوبوس ۵ ستاره هستید...!

در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه show picture را بزنید

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR

اتوبوس مسافرتی 5 ستاره در دبی !!! Www.Irandid.iR