نمایشگاه اتومبیل 2008 دیترویت

در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه show picture را بزنید

نمایشگاه اتومبیل 2008 دیترویت www.nanjoon.net

در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه show picture را بزنید

 Lamborghini Gallardo Spyder  Photo: Rick Dole

نمایشگاه اتومبیل 2008 دیترویت www.nanjoon.net

نمایشگاه اتومبیل 2008 دیترویت www.nanjoon.net

نمایشگاه اتومبیل 2008 دیترویت www.nanjoon.net

 Mazda Furai  Photo: Sean Frego

 Mazda Furai  Photo: Sean Frego

 Mazda Furai  Photo: Sean Frego

 Dodge ZEO Concept  Photo: Rick Dole

 Dodge ZEO Concept  Photo: Rick Dole

 Chrysler ecoVoyager Concept  Photo: Rick Dole

 BMW X6  Photo: Rod Hatfield